Gizlilik

   Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. müşteri tanıma yükümlülüklerini yerine getirmek ve işlem güvenliği sağlamak üzere, yatırımcıdan ek bilgi/ belge talebinde bulunabilir ve talep edilen bilgi/ belgelerin doğru ve güncel olduğunu sorgulayabilir.

 

   Yatırımcıların şahsi ve hesaplarına ilişkin tüm bilgileri Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş. tarafından saklanmaktadır ve bu verilere sadece yetkili personel tarafından erişilebilmektedir.

 

Yasal zorunluluklar dışında, yatırımcının izni olmaksızın yatırımcı bilgilerinin üçüncü şahıs veya kurumlar ile paylaşılmaz.

 

   Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, yatırımcının telefon, faks, işlem platformu ve internet üzerinden verdiği her türlü emir, talimat ve/veya bildirim, iletim tarih zaman bilgileri, Internet Protokol numaraları ve ilgili log kayıtları ile tutulmaktadır. İlgili Tebliğ hükümleri uyarınca bu bilgiler beş yıl süre ile saklanmaktadır

 

 

KOÇ HOLDİNG

UNICREDIT

SYDNEY

LONDON

NEW YORK

Designed By Crema